– Har ikke fingre nok til å telle lavtrykkene, sier meteorologen

foto