Starter opp i samme lokaler med totalt 4,5 stillinger