Slik blir været på tiårets siste dag, og på neste tiårs første