– Liten vilje til å satse på klimaomstilling i jordbruket