Ringo og Monja om «livet etter Ekspedisjonen på Sortland»