Helsedirektoratet mener skolene kan ha tilnærmet normal drift

foto