Vil ikke ta ut gevinst på Andfjord-aksjen

Roy Pettersen sier at hans eierskap i Andfjord Salmon er langsiktig og at han ikke vil ta noe av gevinsten på rundt 400 millioner kroner, som er hans andel av selskapet. Foto: Tony Gulla Sivertsen