Nordlaks har hentet den første fisken hos Andfjord Salmon

foto