Vil åpne for skjenking til klokka tre på natta og at flere får skjenke