Ukrainere og russere står side om side for å møte flyktningstrømmen