Ønsker ikke grafittgruvedrift: Bekymret for drikkevann og nærmiljøet