Seks nye covid-19-tilfeller relatert til Vesterålen søndag