– Vi må få lov til å politisk behandle denne saken