Ber om at miljø ikke skal gå foran trafikksikkerhet