– Gjenstår fortsatt mye asfaltering

Veiarbeid på fylkesveien gjennom Sortland onsdag 8. september 2021. Foto: Thor-Ivar Guldberg