Kom i mål med årets veivedlikehold. Dette er planen for neste år

Illustrasjonsbilde. Foto: Arkiv