Stort sprik i arbeidsledigheten i Vesterålen

foto