Posten om Vesterålen: – Gjør løpende vurderinger av forholdene