Elevrådet har fått gjennom flere saker: Vil skape en sosial arena