– Intensjonen om å bygge elementfabrikken på Lapphaugen står fortsatt ved lag

foto