Lagmannsretten skjerpet erstatning etter seksuelle overgrep