Lagmannsretten skjerpet erstatning etter seksuelle overgrep

foto