Starter reguleringen for settefiskanlegget, men byggingen er foreløpig usikker

foto