Dømt for bedrageri i tingretten i fjor - dømt for nytt tilfelle i Troms

foto