– Det totale bildet for Vesterålen er negativt, og vi må snu trenden