Vil utsette behandling av søknader om havbruk til 2022

foto