Slik vil de bekjempe fiskerikriminalitet

Norges Kystfiskarlag er ikke fornøyd med forslagene som er lagt frem for å få ned fiskerikriminalitet. Foto: Arkivfoto/illustrasjonsfoto