Arbeidstilsynet avdekket brudd på koronareglene hos 1.100 bedrifter – 13 fikk gebyr