Fant flere brudd på arbeidsmiljøloven ved NAV-kontor

foto