Lille Theodor kunne ikke vente med å komme til verden

foto