– Grunn til å være optimistisk når det gjelder antallet representanter