Vesterålskraft: – Nå har vi litt dårlig tid

foto
Administrerende direktør Halvard Pettersen og styreleder Ronald Steen i Vesterålskraft har litt dårlig tid etter at en ny interessent ønsker å kjøpe selskapet som eies av Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune. Foto: Tommy Hansen