Gjør unntak fra fredning

Foto: Arkivfoto/Thor-Ivar Guldberg