Stage Dolls har meldt avbud. Blir erstattet av Adam Douglas