– Viktig å snakke med folk på Sortland og skape relasjon til stedet