Høyt sykefravær og mangel på arbeidskraft gir utfordringer