Bøfjerding skal jobbe for høyere utdanning i nord

foto