– Rask transport er ikke avgjørende for rettsikkerheten