– Understreker behovet for å gjøre samenes nasjonaldag til en offisiell høytidsdag