Fylkeskommunen klager på kommunens områderegulering