– Dersom vi bare svartmaler situasjonen i Vesterålen, er det snart ingen som vil flytte hit

Ordfører i Bø, Sture Pedersen. Foto: Tone M. Sørensen