417 nye koronasmittede registrert siste døgn – 311 færre enn snittet for en uke sidenI