Uenige om hvorfor det blir utlyst mange deltidsstillinger i sortlandsskolene

foto