Skoleledere og lærere på skolebenken etter regelbrudd