Varsler gebyr til byggmester for Calanus sitt nybygg