Disse eiendommene ble solgt i din kommune i april

foto