– Vi arbeider for å nå målet om fossilfri lufthavndrift