Nordlaks møtte Kystverket for å diskutere oppryddingsaksjon