Godkjenner Pfizer-vaksinen for unge ned til 12

foto