Startet på havneprosjekt til 35 millioner uten skriftlig avtale

foto