Vil overføre skatteoppkreverne fra kommune til stat. Slik vil det påvirke Vesterålen